LOTTOMASKINEN 2.1

När är du född?
(ÅÅMMDD)
Ditt turnummer?